FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 2 februari 2017

Nya segment bidrar i nytt tillväxtmål

STOCKHOLM (Direkt) Fingerprint Cards nya finansiella mål om en årlig intäktstillväxt på i snitt 20 procent under 2017-2019 ligger högre än analytikernas förväntningar.
Nya segmenten ska komma in. Här är nog analytikerna lite försiktigare i sina antaganden, säger Christian Fredrikson till Nyhetsbyrån Direkt.
Här upprepar han egentligen vad bolaget tidigare sagt, att i år blir bidraget från nya segment inte så stort i volym.
Vi har sagt att volymer från smarta kort och pc blir i några hundra miljoner enheter under 2017, för att under 2018 och 2019 bidra mer, säger Christian Fredrikson.
Den nya ambitionsnivån om att intäkterna ska ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 20 procent 2017 till 2019, kan ställas mot att analytikernas estimat, som enligt SME Direkt inför bokslutsrapporten låg på en intäktstillväxt på 17 procent under helåret 2017 och på 8,4 procent under helåret 2018.
Målet om en rörelsemarginal som i genomsnitt ska ligga mellan 30-35 procent för perioden 2017 till 2019, kan jämföras med att analytikerna räknat med en rörelsemarginal på 35,2 procent för helåret 2017 och på 33,2 procent för helåret 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar