FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 2 februari 2017

Fingerprint Cards inför en utdelningspolicy

STOCKHOLM (Direkt) Fingerprint Cards inför en utdelningspolicy enligt vilken 30 procent av bolagets nettoresultat ska delas ut, från att tidigare ha haft som policy att inte lämna aktieutdelning.
Det framgår av bokslutskommunikn.
Styrelsen anser att den kontanta utdelningen över tiden ska uppgå till minst 30 procent av bolagets nettovinst från föregående år. Utdelningen kommer främst att ske genom kontant utdelning från kassan, står det där.
I stycket utdelningspolitik i årsredovisningen 2015 står att bolagets kassaflöde ska användas för finansiering av utveckling, expansion och förvärv, varför någon utdelning föreslås inte ske, samt att styrelsen årligen kommer att pröva den fastlagda utdelningspolicyn.
För räkenskapsåret 2016 föreslår Fingerprint Cards en utdelning på 2:00 kronor per aktie, 31 procent av nettoresultatet på 6:50 kronor (2015: 2:52).
Enligt SME Direkt väntade de åtta analytiker som bidragit till utdelningskonsensus en utdelning på i genomsnitt 0:75 kronor, med ett spann från noll till 3 kronor.
Martin Lindgren +46 8 5191 7920
Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar