FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 2 februari 2017

Gasen i botten för Fingerprint

Trots ett turbulent år ökade Fingerprint intäkterna med 129 procent jämfört med helåret 2015 och bedömer en rejäl ökning även under 2017. Bolaget ger även förslag om en utdelning på 2 kronor per aktie.

Fingerprint Cards som lämnar ett turbulent år bakom sig presenterar i dag en stark rapport för 2016 där intäkterna ökade med hela 129 procent och rörelsemarginalen uppgick till 39 procent.
Intäkterna under helåret uppgick till 6.638,3 miljoner kronor jämfört med 2.900,5 miljoner kronor året innan.
Intäkterna för sista kvartalet ökade med 20 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan och uppgick till 1.618,7 miljoner kronor.
Bruttomarginalen för helåret uppgick till 48 procent, jämfört med 43 procent i fjol. För fjärde kvartalet uppgick bruttomarginalen till 44 procent jämfört med 46 procent året innan.
Rörelseresultatet uppgick till 2.613,1 miljoner kronor jämfört med 910,3 miljoner kronor i fjol. Rörelsemarginalen ökade med 39 procent jämfört med 31 procent. För fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 547,6 miljoner kronor jämfölrt med 517,6 miljoner kronor året innan. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 34 procent jämfört med 38 procent året innan.
Vinst per aktie ökade till 6,50 kronor jämfört med 2,52 kronor per aktie för helåret och ökade till 1,35 kronor för fjärde kvartalet jämfört med 1,28 kronor året innan.
Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 1.130,3 miljoner kronor under helåret jämfört med 910,4 miljoner kronor i fjol. Under fjärde kvartalet låg kassaflödet på 186 miljoner kronor jämfört med 542,5 miljoner kronor året innan.
Enligt rapporten bedömer bolaget att intäkterna för 2017 ska uppgå till 7.500 miljoner kronor - 9.500 miljoner kronor. Rörelsemarginalen förväntas överstiga 35 procent.
Styrelsen föreslår en utdelning på 2 kronor per aktie, motsvarande 30 procent av bolagets nettovinst, vilket ändrar bolagets utdelningspolicy om utdelning.
"Utdelningen kommer främst att ske genom kontant utdelning från kassan. Om styrelsen ser att bolagets kapitalstruktur behöver justeras ytterligare efter den kontanta utdelningen, kan ytterligare utdelning ske i form av återköp av bolagets egna aktier".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar