FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 2 februari 2017

FPC förvärvar Delta ID

Fingerprint Cards breddar sin verksamhet inom biometri genom att förvärva
Delta ID, en ledande leverantör av irisigenkänningsteknologi
Fingerprint Cards (Fingerprints) förvärvar det Kalifornienbaserade bolaget
Delta ID, världens ledande leverantör av teknologi för irisigenkänning, för
106 MUSD (cirka 938 MSEK). Förvärvet innebär att Fingerprints breddar
teknikportföljen med biometriska säkerhetslösningar baserade på det mänskliga
ögat. Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännanden och förväntas
fullbordas under våren 2017.
Delta ID utvecklar och levererar biometriska identifierings- och
autentiseringslösningar baserade på irisigenkänningsteknologi. Bolagets
egenutvecklade ActiveIRIS(TM)-system är världens första och enda
irisigenkänningssystem för mobiltelefoner, bärbara datorer, tablets och
fordon. Systemet innehåller en molnbaserad lösning. ActiveIRIS(TM)-systemet
är även certifierat för användning med Aadhaar, världens största biometriska
identitetssystem. Aadhaar implementeras i Indien av landets regering, och
omfattar omkring 1,2 miljarder användare.
Förvärvet innebär att vi nu breddar Fingerprints verksamhet från
fingeravtrycksensorer till att även inkludera säkerhetslösningar baserade på
Delta IDs världsledande irisigenkänningsteknologi. Delta ID kompletterar oss
perfekt och vi ser synergier både på marknads- och kundsidan. Delta IDs
produkter är till exempel certifierade för användning inom Aadhaar i Indien,
och Fingerprints har en stark kundbas i Kina, säger Christian Fredrikson vd
på Fingerprints.
Tack vare förvärvet kommer vi att kunna erbjuda marknaden multimodala
lösningar som kombinerar irisigenkänning med våra fingeravtryckssensorer.
Produkterna blir därmed både säkrare och mer användarvänliga. Förvärvet är
helt i enlighet med vår strategi att expandera vidare från vår position som
ledande inom fingeravtryckssensorer för smartphones och bibehålla ledarskapet
inom biometri, avslutar Christian Fredrikson.
Delta ID grundades 2011 och är baserat i Newark, Silicon Valley, i Kalifornien
och har 15 anställda. Befintliga kunder inkluderar Samsung, HP och Fujitsu.
Förvärvet innebär att Delta ID integreras i Fingerprints
organisationsstruktur och personalen från de båda bolagen kommer att
samlokaliseras i möjligaste mån.
Vi är väldigt glada över att vi nu blir del av Fingerprints. De potentiella
synergierna är uppenbara eftersom vi båda är ledande inom våra respektive
verksamhetsområden, samtidigt som vi kompletterar varandra väldigt väl. Vi
ser fram emot att gemensamt utveckla nya spännande lösningar för våra kunder
och tillsammans göra biometrisk autentisering säkrare och smidigare för
användarna, säger Salil Prabhakar, vd på Delta ID.
Förvärvet förväntas att gradvis påverka EPS positivt under 2017 och
finansieras genom en kombination av existerande kontanta tillgångar och lån.
Förvärvet förväntas ha en marginell effekt på rörelsemarginalen.
Den kontanta betalningen, som motsvarar ett företagsvärde om 106 MUSD (cirka
938 MSEK) är föremål för vissa uppskjutandevillkor, baserat på ledningens
framtida engagemang de kommande två åren. En tilläggsköpeskilling på upp till
14 MUSD (cirka 124 MSEK) kan komma att betalas av Fingerprints om Delta IDs
intäkter överstiger dess intäktsprognos för 2017.
Transaktionen kräver myndighetstillstånd och förväntas avslutas under våren
2017. Finansiell rådgivare har varit Lazard, medan Hannes Snellman och
Morrison Foerster har varit legala rådgivare till Fingerprints i
transaktionen.
En telefonkonferens där Fingerprints förvärv av Delta ID kommenteras hålls
idag klockan 10.00. Fingerprints vd Christian Fredrikson ger en kort
presentation av förvärvet, vilket följs av en frågestund med Fingerprints CFO
Johan Wilsby, och Fingerprints SVP Strategy&Corporate Development, Jan
Johannesson.
Ring in till telefonkonferensen på +44(0)2071928000 (internationella
deltagare) eller +46(0)850692180 (Sverige). Uppge konferens ID 63930478 när
ni ringer in. Det går också bra att lyssna till telefonkonferensen via
webben:https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=88
För mer information kontakta:
Christian Fredrikson, Vd, Fingerprint Cards AB (publ), +46(0)31-60 78
20,investrel@fingerprints.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar