FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 2 februari 2017

FPC uppdaterar sina långsiktiga finansiella mål

STOCKHOLM (Direkt) Fingerprint Cards uppdaterar sina långsiktiga finansiella mål. De nya målen avser perioden 2017-2019, jämfört med de tidigare målen som avsåg 2016-2018.
Nu har bolaget som mål att intäkterna har en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 20 procent 2017 till 2019. 
Rörelsemarginalen ska i genomsnitt ligga mellan 30-35 procent för perioden 2017 till 2019. 
Fingerprint ska ha en stark balansräkning, normalt med en nettokassa. Överskottskapital ska återföras till aktieägarna genom återköp av egna aktier och/eller utdelning, uppger bolaget.
Marknaden för biometrilösningar utvecklas i snabb takt, och osäkerhetsfaktorerna är därför betydande. Bolaget har därför fortsatt valt att utforma målsättningarna som rullande tre års ambitioner. De finansiella målen avser därför åren 2017 till 2019, skriver Fingerprint.
De tidigare målen, som kommunicerades i samband med årsstämman våren 2016, var att intäkterna ska en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 60 procent från 2016 till 2018. Då hade biometribolaget målet om en rörelsemarginal på minst 35 procent för varje år från 2016 till 2018.
Enligt SME Direkt låg analytikernas snittestimat, inför bokslutsrapporten, på en intäktstillväxt på 17 procent under helåret 2017 och på 8,4 procent under helåret 2018.
Analytikerna räknade också med en rörelsemarginal på 35,2 procent för helåret 2017 och på 33,2 procent för helåret 2018. 
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar