FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

onsdag 1 mars 2017

Röda siffror för Next Biometrics

Det norska biometribolaget Next Biometrics, som konkurrerar med Fingerprint Cards, redovisar ett resultat efter skatt på -47,2 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet (-47,6). Det framgår av bolagets delårsrapport.
Rörelseförlusten uppgick till -47,4 miljoner kronor (-45,5).
Omsättningen under kvartalet uppgick till 31,8 miljoner norska kronor (1,7).
För helåret 2016 redovisar Next totala intäkter om 92 miljoner norska kronor (4,6). Rörelseresultatet för året uppgick till -191 miljoner kronor (-122).
Next spår att intäkterna i det första kvartalet kommer att vara i nivå med det fjärde kvartalet. Bland utsikterna, som i Next Biometrics fall sträcker sig mellan tre och nio månader, finns även "ett starkt fokus" på utvecklingen av böjbara sensorer och "fortsatta framsteg med större aktörer" i branschen för smarta kort.

DIREKT AFFÄRSVÄRLDEN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar