FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

onsdag 14 september 2016

Fingerprint Cards vd: ”Tystnad är bra”

Fingerprint Cards utvecklas i enlighet med de planer bolaget tidigare har kommunicerat och inget avsevärt har hänt i marknaden som föranleder att bolaget skulle ändra sina prognoser.
Det säger Fingerprint Cards vd:n Christian Fredrikson i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.
"Som ett börsbolag följer vi reglerna och om det skulle vara något klart avvikande måste vi gå ut med det i marknaden. Tystnad är bra, det betyder att vi går helt enligt våra planer. Allt det vi sade i kvartal två gäller", säger han.
Uttalandet görs på frågor med anledning av att en rapport cirkulerat där researchföretaget OTR Global flaggat för förlorade marknadsandelar i Kina.
Enligt OTR Globals analys av leveranskedjan ("channel checks") i Kina spås Fingerprint Cards volymer i Kina sjunka till 80 miljoner sensorer tredje kvartalet, jämfört med 85 miljoner sensorer andra kvartalet.
Ligger det något i det?
"Jag vill inte kommentera några enskilda analyser. Det finns en otrolig massa analyser och man kan bara säga att vissa analytiker kanske skulle behöva sätta sig in lite mer i branschen", säger han.
Ett par analyser (OTR Global och ABG) har också skrivit om en befarad lageruppbyggnad hos Fingerprint Cards kunder i Kina under det andra kvartalet, som skulle kunna leda till lägre volymer innevarande kvartal.
Har FPC märkt av en lageruppbyggnad i Kina?
"Jag vill inte gå in på sådant, men jag svarar på frågan på annat sätt", säger han och fortsätter:
"Som sagt, vare sig det skulle vara någonting helt avvikande positivt eller negativt är det min plikt att gå ut med det."
Att konkurrensen tilltar alltmer är något som Christian Fredrikson är väl medveten om. Efter att ha arbetat många år i högteknologisektorer är det en situation som han är van vid. Han förklarar att han är "paranoid" vad gäller konkurrenssituationen och bevakar den noggrant.
Han påpekar också att en ökad konkurrens finns med i bolagets egna planer för framtiden.
"I våra antaganden förstår vi att konkurrensen ökar, inom hightech är det självklart att konkurrensen ökar. De som inte springer hårt och inte klarar av att exekvera faller bort. Det är inte vår tanke att vänta på att alla andra kommer ikapp oss", säger han.
I rapporten för det andra kvartalet justerade Fingerprint Cards sin bedömning kring marknadsandelen för 2016 och uppgav då att den väntas hamna i den övre delen av det tidigare angivna prognosintervallet 50-70 procent.
"Vi har ju också satt upp mål fram till 2018. I våra målsättningar har vi tagit i beaktande att marknadsandelen inom telefonsegmentet minskar", säger han.
Fingerprint Cards gällande prognos för helåret 2016, som uppdaterades i halvårsrapporten, är att intäkterna ska uppgå till 7,2-8,3 miljarder kronor och att rörelsemarginalen ska överstiga 37 procent. Vid rapportkonferensen betonade bolaget också att "särskilt fjärde kvartalet blir väldigt starkt i termer av intäkter".
På längre sikt har bolaget satt upp finansiella mål för perioden 2016-2018 om genomsnittlig årlig intäktstillväxttakt på cirka 60 procent i genomsnitt och en rörelsemarginal på minst 35 procent för varje år.

DIREKT AFFÄRSVÄRLDEN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar