FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

lördag 9 januari 2016

Fingerprint på väg in i bilbranschen

Fingerprint Cards fordonstillämpningar är långt framskridna, och en partner till bolaget kan komma att demonstrera lösningar vid årets bilsalong i Detroit, som inleds nästa vecka.


Det säger biometribolagets vd Jörgen Lantto till Nyhetsbyrån Direkt
på tisdagen, efter att på morgonen ha publicerat ett pressmeddelande
om att bolaget "tillhandahåller fingeravtryckssensorteknologi till fordonsindustrin".
"Man kommer att demonstrera hur man integrerar fingeravtryckssensorteknologin i bil. Det finns olika tillfällen för demonstrering av ny teknik i bilindustrin, till exempel en mässa
nästa vecka i Detroit. Vi har förstått att ett exempel på en sådan
här lösning kanske kommer att visas upp ickepublikt då", säger han.
Han tillägger att Fingerprint Cards inte känner till närmare
detaljer om huruvida och i så fall inför vem/vilka en demonstration
kommer att ske i Detroit, men oavsett det lär publika
demonstrationer ske med någon av Fingerprints partners under
året. Tisdagens pressmeddelande, låter han förstå, är utskickat i
händelse av att någon partner skulle hålla en demonstration.
Vilka dessa partners är säger han inte, men det rör sig om
stora globala aktörer. Fingerprint arbetar via, förklarar
Jörgen Lantto vidare, den typ av stora underleverantörer
som är verksamma i bilindustrin.
Fingersensorer i bilar kan enligt Jörgen Lantto användas
på olika sätt, exempelvis för att låsa upp kupén med sensor på
nyckel eller förardörr, starta motorn, eller ställa in förarstol och
annat. Huruvida en enda sensor används för allt detta eller
olika sensorer används till olika funktioner kan skilja sig från
tillverkare till tillverkare, resonerar han.
I dagsläget sker Fingerprints utveckling av fordonstillämpningar
med befintlig personal på bolagets olika kontor; några därför
särskilt avdelade anställda finns än så länge inte.
Jörgen Lantto avstår från att sia om volymer, och upprepar
ett tidigare budskap om att smarta kort kommer att stå för
lejonparten av sensorvolymer vid sidan av smartphones under
2016-2018 (se diagram nedan för estimat på totala volymer utanför smartphones till och med 2018).
Därefter väntas sensorer till bilar "kunna börja bidra också",
säger Jörgen Lantto och påpekar att det räknat i enheter inte
säljs lika många bilar som kort i världen.
Fingerprintstorägaren Johan Carlströms twitteruppgift på tisdagen
om 100 miljoner bilar med biometri om 4-6 år har Jörgen Lantto
ingen kommentar till.
Huruvida värdekedjan och konkurrenslandskapet i bilindustrin
innebär en högre eller lägre lönsamhet än i telefonbranschen har
han inte heller någon uppfattning om.
"Hur bruttomarginaler och annat kommer att påverkas är det alldeles
för tidigt att sia om", säger han, och fortsätter:
"Det signifikanta är att teknologin nu börjar tillämpas i andra marknadssegment, och vi tycker att detta ger stöd för det vi har sagt
om att den starka tillväxten på telefonsidan kommer att följas upp
av en motsvarande lika stark tillväxt senare i andra segment. Det har
nu påbörjats, inte bara av oss, utan även av andra aktörer i branschen."
Jörgen Lantto och Fingerprint Cards medverkar vid årets konsumentteknologimässa i Las Vegas, som inleds på onsdagen,
genom att träffa existerande och potentiella kunder.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar