FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 19 januari 2016

Precise Biometrics har ökat sin bruttomarginal

STOCKHOLM (Direkt) Precise Biometrics har ökat sin bruttomarginal till nivåer på drygt 80 procent från tidigare drygt 60 procent. Enligt vd Håkan Persson skapar den kraftiga marknadstillväxten för fingeravtryckslösningar förutsättningar för att den nivån på bruttomarginalen kan behållas."Med den mixen vi har är det inte orimligt med en bruttomarginal som ligger kvar på den nivån", säger han i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Under det tredje kvartalet visade Precise Biometrics en rörelsevinst för ett enskilt kvartal för första gången sedan 2009. Givet den försäljningsutveckling Precise har sett räknar bolaget med en fortsatt lönsam tillväxt.

Vägen till lönsamhet har föregåtts av en tid med kostnadsnedskärningar, men nu ser bolaget att det i kombination med fortsatt kostnadskontroll behöver addera resurser.

"Nu rekryterar vi folk där vi har våra intäkter och vi har en affärsmodell med en skalbar affär i grunden. Våra intäkter ska öka snabbare än våra kostnader", säger Håkan Persson.

Marknaden för fingeravtrycksläsare i mobila enheter tog fart ordentligt under 2015 och prognoserna från olika institut pekar på en fortsatt kraftig tillväxt i antalet enheter de kommande åren. Det viktigaste för Precise Biometrics 2016 blir att fånga tillväxten i marknaden.

"Fokus ligger på att få in fler kunder, rätt kunder och att utveckla produkterna kontinuerligt i takt med kundernas krav", säger Håkan Persson.

Ser ni någon prispress i marknaden?

"Vi ser inte jättestora prisrörelser utan sensorerna ligger runt 3 dollar. Det behov som finns nu handlar mer om att kunna leverera på de kraftiga volymer som efterfrågas", säger han.

Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar