FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 20 januari 2015

Analys.


Eftersom FPC presenterade försäljningssiffror och ny prognos redan den 24 oktober innehöll Q3-rapporten den 6 november inga stora överraskningar.Försäljningen på SEK 66 miljoner var i linje med vårt estimat medan det redovisade rörelseresultatet på SEK -43,9 miljoner var lägre än väntat.

Med justering för dels en engångsnedskrivning av kapitaliserade utvecklingskostnader på SEK 14,7 miljoner, dels med hänsyn taget till att kapitaliserade utvecklingskostnader var nära SEK 16 miljoner lägre än väntat var dock resultatet bättre än väntat.

FPC bedömer att försäljningen för det fjärde kvartalet kommer att ligga i intervallet SEK 100-200 miljoner, innebärande en helårsförsäljning på SEK 230-330 miljoner.

För 2015 räknar FPC med att försäljningen kommer att överstiga SEK 1 000 miljoner och uttrycker trygghet i prognosen baserat på en starkt ökande efterfrågan på marknaden och en bättre visibilitet än tidigare vi anser att målsättningen är rimlig och prognostiserar en försäljning på SEK 1,147 miljoner (en nedjustering från tidigare SEK 1,3 miljarder) med ett positivt resultat.


Analytiker: Johan Broström 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar